Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie biedt een perspectief, een pad naar een meer eenheidsgerichte levenskunst. Je kunt het zien als een holistische levensvisie in oorsprong gebaseerd op het Tibetaans Boeddhisme en tegelijkertijd volledig geworteld in de Westerse maatschappij. Zijnsoriëntatie gaat voorbij aan het klassieke onderscheid tussen lichaam, geest(/psyche) en spiritualiteit. Door het dagelijkse leven vanuit een veel ruimere en meer samenhangende blik te bekijken kunnen we ook naar de som der delen, de verbanden en wisselwerking tussen de ‘delen’ kijken.

Bijvoorbeeld:

  • Jan, staat eigenlijk bij voortduring onder te hoge druk en heeft moeite om zijn deadlines te halen en dagelijkse takenlijst af te krijgen.
  • Steeds vaker merkt hij op meer gestrest en prikkelbaar te zijn . Zo nu en dan vliegt hij zelfs gefrustreerd uit de bocht en ontploft, een eigenschap die hij eigenlijk niet van zichzelf.
  • Hij neemt steeds minder tijd om even rustig met zijn gezin te eten en een avondje gezellig te ontspannen.
  • Steeds vaker heeft hij last van zijn maag, een zeurend en opgeblazen gevoel in zijn bovenbuik en af en toe ook wat oprispingen.
  • Het leven valt hem steeds zwaarder. Eigenlijk gooit hij het liefst het bijltje erbij neer. Hij haalt er al een hele tijd te weinig voldoening uit.

Pas wanneer we het plaatje zo bij elkaar brengen, realiseert Jan zich dat deze zaken verband met elkaar (zouden kunnen) houden. Hij begint de verbanden en een patroon te herkennen en ziet in dat wat hem wezenlijk bezig houdt en leeg zuigt een zingevingsvraagstuk is.

Op basis van deze benadering kunnen we inzoomen op de verbanden en de wisselwerking tussen de verschillende elementen om vervolgens aan een verbetering van – en oplossing voor – het vraagstuk/probleem als geheel te werken.