Visie en Aanpak…

Uitgangspunt van True Self Alignment is dat wij in onze essentie/authenticiteit allemaal unieke kwaliteiten, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen met ons meedragen die ons in staat stellen om hetgeen te zijn en te doen waarvoor wij als geen ander gemaakt zijn om dat te zijn en te doen.

Omdat we in onze opvoeding en levenservaring vaak vooral geleerd hebben om ons ‘wezenlijke zijn’ aan te passen aan de verwachtingen, voorbeelden en criteria van onze omgeving en niet of veel minder geleerd hebben om vooral onszelf te zijn en onze natuurlijke eigenschappen, kwaliteiten en talenten optimaal te benutten en te ontplooiien, komt in veel gevallen wie wij geworden zijn niet noodzakelijkerwijs meer overeen met wie wij in wezen zijn en/of zouden willen zijn maar meer met een ‘gewenst zijn’. Een manier van (over)leven die voor sommigen en in sommige gevallen werkt maar die de meesten van ons ook veel energie kost en niet zelden tot de nodige frustraties, spanningen, stress, uiteenlopende problemen, stoornissen en uiteindelijk ziektes leidt.

Een uitdaging kan het dan zijn om het evenwicht terug te vinden tussen ons wezenlijke/authentieke zelf en het aangepaste zelf. Wie het echter lukt om de verbinding met zijn authentieke zelf te herstellen en het evenwicht tussen het wezenlijke – en het aangepaste zelf terug te vinden, kan van daaruit veel makkelijker gezonde en vitaliserende keuzes voor zichzelf maken, meer ontspannen, overzicht creëren, innerlijke rust ervaren en bewaren en aangeboren talenten en vaardigheden optimaal gaan benutten.

Om je te helpen de verbinding met jouw wezenlijke/authentieke zelf te herstellen, het evenwicht terug te vinden en intrinsieke kwaliteiten en talenten meer te benutten, maak ik gebruik van methodieken, technieken en praktische werkvormen uit het Oplossingsgericht Werken, Systemisch Werken, de Psychodynamica, Mindfulness, Neuroleiderschap, Rationele Emotieve Therapie (RET), Emotional Freedom Technique (EFT), Life Alignment en de Vedische- Chinese- en Westerse Natuurgeneeskunde.