Systemisch Werken

Omdat de wijze waarop wij ons ontwikkelen en de oorsprong van de uitdagingen, problemen en blokkades waar wij tegenaan lopen niet alleen door onszelf beïnvloed worden maar ook door de omgeving (de mensen, groepen, organisaties, maaschappij, het grotere systeem) waarmee en waarin wij leven, kijken we vanuit een systemische benadering niet alleen naar de invloed die jij hebt op je gedrag, je gevoelens en je omstandigheden, maar ook naar de mensen, groepen, organisaties en systemen om je heen en de invloed die zij op jou en jouw omstandigheden uitoefenen.

Bijvoorbeeld:

  • In je gezin ben je ouder, dochter, zoon, zus of broer en je gedraagt je ook zo. Misschien ben je heel expressief en open, of juist wat meer introvert.
  • Op een zakendiner gedrag je je wellicht heel anders, omdat je rol en de context anders zijn. Je bent echter nog steeds dezelfde persoon.
  • Als je je in je familie als een zakenvrouw of zakenman gedraagt, krijg je waarschijnlijk snel ruzie of vang je eerder bot.
  • Als je je als familielid gedraagt bij een zakendiner, zullen je zakelijke contacten daar wellicht wat moeite mee hebben of het een uitdaging vinden om je bij zakelijke aangelegenheden weer ‘serieus’ te nemen en te benaderen.

Deze voorbeelden laten zien hoe belangrijk je rol en de context is.

Vanuit de systemische benadering kan in onze sessies de nadruk bijvoorbeeld komen te liggen op je rol(len) in een bepaalde context of op de verschillende beïnvloedingsfactoren van een andere speler, spelers en/of het systeem om je heen en hoe je daar anders/beter mee om kunt gaan.