Rationeel Emotieve Therapie (RET)

RET  is een vorm van cognitieve gedragstherapie ontwikkeld door Albert Ellis (1913-2007) die ervan uitging dat problemen vooral ontstaan door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.

Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van de letters ABC. A staat voor aanleiding (oorzaak); B staat voor de bril waardoor je kijkt (overtuiging); C staat voor consequentie (het gevolg). De essentie van RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B.

Door te oefenen kun je de overtuigingen (B) veranderen en leren om een andere bril op te gaan zetten die beter (realistischer, van minder tot niet irrationeel) bij de situatie (A) aansluit. Gevolg daarvan is dat het gevoel (C) dat hierbij hoort ook beter aansluit, positiever is en dat gevoelens als ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid minder worden en vaker voorkomen kunnen worden.