In een paramedisch consult krijg je meer inzicht in jouw fysieke-, emotionele-, mentale-, en geestelijke- welzijn en vitaliteit vanuit een systemisch-, energetisch- en natuurgeneeskundig perspectief. We nemen eventuele klachten, blokkades, ziektes en andere beperkingen (als allergieën, trauma’s, verslavingen, e.d.) onder de loep, bekijken de onderliggende oorzaken en brengen je herstelmogelijkheden in kaart.

Eerste consult
Tijdens het eerste consult (intake) bespreken we je huidige situatie, klachten, leefpatronen, omgevingsfactoren, voedingsgewoontes en je voorgeschiedenis. Daarna stellen we met behulp van verschillende testen en biofysische metingen* jouw energetische vitaliteit en constitutie vast. Aan de hand van deze anamnese, maken we vervolgens samen een actie-/behandelplan op.

Vervolgconsult
Het herstellen van je balans is een proces dat over het algemeen tijd vraagt. Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, zijn vervolgconsulten vaak wenselijk. Afhankelijk van de aard van de klachten en het gekozen behandelpad, kan dat consult na enkele weken of maanden zijn.

Het krijgen van inzicht is mijns inziens voor iedereen belangrijk maar vooral wanneer je tegen bepaalde  fysieke-, emotionele-, mentale-, en geestelijke- problemen aanloopt waar je zelf nog niet goed uitkomt. Met inzicht over je huidige conditie en de factoren die daar invloed op uit oefenen, wordt het niet alleen veel eenvoudiger om een op maat gemaakt herstelpad uit te stippelen maar ook om dat uitgestippelde pad daadwerkelijk te gaan volgen.

Wanneer we eenmaal begrijpen waarom we zijn waar we zijn en moeten doen wat we moeten doen om onze gezondheid en vitaliteit te optimaliseren wordt het veel makkelijker om dat ook te doen. Jezelf een leefwijze, mindset, omstandigheden en (eet)gewoonten aanmeten die anders zijn dan je gewend bent vormt voor velen een uitdaging. Ervaring leert dat het veel eenvoudiger wordt wanneer je echt begrijpt waarom het nodig is om dit te doen en wanneer je blijvend en wezenlijk resultaat ondervindt van hetgeen je op basis van dat inzicht doet.

Soms zullen voor je herstel aanvullende therapeutische behandelingen of remedies noodzakelijk zijn. Zo nodig zal ik je daarbij doorverwijzen naar een specialist. In het consult bespreken we wat voor jou de beste route is naar een gezonder, vitaler en gelukkiger leven en heb je alle gelegenheid om hier zelf vragen over te stellen.

Duur:
90 minuten 1e consult
60 minuten vervolgconsulten

Kosten**:
€ 90,00 1e consult
€ 60,00 vervolgconsulten

Taal:
Nederlands en Engels

Locatie:
In de praktijk te Amsterdam of Haarlem. Vervolgconsulten kunnen in sommige gevallen ook via Skype plaatsvinden.

* De testen en metingen tijdens een consult geven geen medische diagnose maar wel een complementaire analyse. Ze pogen de reguliere geneeswijzen en (therapeutische) behandelingen op geen enkele wijze te vervangen, wel aan te vullen. Bij medische en mentale klachten en problemen raad ik aan om eveneens een (huis)arts te raadplegen.

**  Inclusief 21% btw en mogelijk (deels) vergoed door je zorgverzekering. Voor cliënten met een klein inkomen (minima) zijn lagere tarieven bespreekbaar tot een vermindering van 20% afhankelijk van de individuele situatie.