Natuurgeneeskunde

De natuurgeneeskunde staat voor een verzameling geneeswijzen die sommigen aanduiden als alternatief, anderen spreken van een aanspraak op het zelf-helend vermogen van de mens, weer anderen van een complementaire en holistische benadering. Voor welke uitleg je ook kiest, het gaat bij de natuurgeneeskundige methoden en technieken die ik praktiseer in elk geval om geneeswijzen die bijzonder effectief zijn gebleken in combinatie met andere behandelingen (inclusief de reguliere geneeskunde) en die eveneens hun bestaansrecht bij een zelfstandige toepassing hebben bewezen.

Tussen de verschillende Natuurgeneeswijzen bestaan grote verschillen in interpretatie en aanpak maar ook vele overeenkomsten. Zo bekijken de Chinese TCM, Indische Ayurveda en Westerse Homeopathie en Kinesiologie (net als vele andere vormen van Natuurgeneeskunde)  verstoringen in het functioneren van de mens allemaal als een gevolg van een som der delen, een symptoom van een blokkade binnen het totale en complexe menssysteem van lichaam, geest, ziel en omgeving waarvan de delen niet van elkaar gescheiden (noch afzonderlijke bekeken) kunnen en dienen te worden.

Vanuit dit perspectief kijk ik in mijn consulten met behulp van Chinese- en Vedische polsamneses, Kinesiologische spiertesten en andere biofysische metingen* met name naar de mate van(dis)balans in en tussen de verschillende elementen, de onderliggende oorzaken hiervan en de zichtbare en onzichtbare gevolgen op jouw functioneren. Vervolgens adviseer, ondersteun en begeleid ik je in het herstel van een eventuele disbalans met behulp van release- en replenish processen, natuurlijke remedies, accupressuur, magnetisme, voeding en/of allignmentbehandelingen.

* De testen en metingen tijdens een consult geven geen medische diagnose maar wel een complementaire analyse. Ze pogen de reguliere geneeswijzen en (therapeutische) behandelingen op geen enkele wijze te vervangen. Bij medische en mentale klachten en problemen raad ik aan om eveneens een (huis)arts te raadplegen.