Life Alignment

Life Alignment is een lichaamsgerichte herstelmethode ontwikkeld door dr Jeff Levin die je kan helpen om klachten, blokkades, trauma’s en destructieve patronen vanuit hun oorsprong op te lossen. De methode is gebaseerd op een combinatie van (emotioneel) proceswerk, (trauma) releasewerk en lichaamswerk.

Life Alignment gaat ervan uit dat alles wat ons in ons leven uit ons natuurlijke evenwicht/alignment haalt of heeft gehaald, zowel in ons brein als in ons celgeheugen wordt opgeslagen en (bewust of onbewust) om aandacht zal blijven vragen totdat wij besluiten/in staat zijn om er iets aan te doen en ons reactiepatroon op diezelfde oorspronkelijke of een vergelijkbare situatie te veranderen.  Het alignmentproces dat we in alignmentbehandelingen doorlopen, stelt ons hiertoe in staat en helpt om de ervaringen, trauma’s, stress, emoties, e.d. die zijn opgeslagen in ons systeem bij hun oorsprong weer uit het (cel)geheugen los te laten.

De gevolgen van de oude inprint, het bewust of onbewust (meestal reactief en op de automatische piloot) herhalen van patronen, ervaringen, gedragingen en/of klachten waar wij geen controle over hebben worden hierdoor weer controleerbaar en bestuurbaar waarna wij wezenlijke veranderingen in ons gedrag, denken, voelen en welzijn zullen gaan ervaren.

Wanneer we deze methode inzetten, zullen we fysiek  (met behulp van spiertesten) onderzoeken welke cellen in jouw lichaam en je brein er specifiek bij jouw blokkade / beperkende patronen  betrokken zijn, wanneer en onder welke omstandigheden dit begonnen is en wat er voor nodig is om dit te veranderen zodat we de blokkade/het probleem (waar mogelijk in zijn geheel, met wortel en al) uit je cellen en je hele systeem los kunnen halen.

Lees meer hierover bij Alignmentbehandelingen.