Life Alignment

Life Alignment is een lichaamsgerichte herstelmethode ontwikkeld door dr Jeff Levin die je kan helpen om klachten, blokkades, trauma’s en destructieve patronen vanuit hun oorsprong op te lossen. De aanpak is een combinatie van (emotioneel) proceswerk, (trauma) releasewerk en lichaamswerk.

De methode gaat ervan uit dat alles wat ons in ons leven uit ons natuurlijke evenwicht/alignment haalt of heeft gehaald, zowel in ons brein als in ons celgeheugen wordt opgeslagen en (bewust of onbewust) om aandacht zal blijven vragen totdat wij besluiten/in staat zijn om daar iets aan te doen en ons evenwicht herstellen door de ervaringen, trauma’s, stress, emoties, e.d. die zijn opgeslagen bij hun oorsprong weer uit ons (cel)geheugen te halen.

De gevolgen van de oude inprint, het bewust of onbewust (meestal reactief en op de automatische piloot) herhalen van patronen, ervaringen, gedragingen en/of klachten waar wij geen controle over hebben worden hierdoor weer controleerbaar en bestuurbaar waarna wij wezenlijke veranderingen in ons gedrag, denken, voelen en welzijn veel makkelijker kunnen maken.

Wanneer we deze methode inzetten, zullen we fysiek  (met behulp van spiertesten) onderzoeken welke cellen in jouw lichaam en je brein er specifiek bij jouw blokkade / beperkende patronen  betrokken zijn, wanneer en onder welke omstandigheden dit begonnen is en wat er voor nodig is om dit te veranderen zodat we de blokkade/het probleem waar mogelijk in zijn geheel, met wortel en al uit je cellen en je hele systeem los kunnen halen.

Lees meer hierover bij Alignmentbehandelingen.