Alignmentbehandelingen

Alignmentsessies zijn lichaamsgerichte herstelbehandelingen die je helpen om klachten, blokkades, trauma’s, ziektes en destructieve patronen vanuit hun oorsprong aan te pakken. We werken daarbij op basis van de prioriteit die door jouw systeem via je lichaam wordt aangereikt. Deze prioriteit en de daarbij horende oorspronkelijke omstandigheid worden zeer snel en effectief opgespoord met behulp van spiertesten uit de toegepaste Kinesiologie.  Door jezelf vervolgens  in de oorsprong van de betreffende blokkade te verbinden (in alignment te brengen) met je innerlijke (kracht)bron, je zelfgenezend vermogen aan te spreken en het getraumatiseerde of beschadigde celgeheugen hierbij te betrekken en op te schonen, ontstaat de mogelijkheid om ook langdurige blokkades en kwetsuren (vaak weer volledig) op te ruimen.

Klachten, blokkades, trauma’s en zelf-saboterende patronen kennen we allemaal, grote en kleine. Wij ontwikkelen – vaak uit ons onvermogen om in overweldigende situaties adequaat, evenwichtig en vanuit een sterke verbinding met onszelf om te gaan met de realiteit – talloze overlevingspatronen en copingmechanismes om met issues en lastige situaties om te gaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ze daarmee ook oplossen. Sterker nog, vaak blijken het juist die overlevingspatronen en copingmechanismes te zijn die ons uiteindelijk het meest in de weg zitten. Ze zetten ons als het ware in oude ervaringen en trauma’s vast met allerlei ongewenste herhalingen, verergeringen en klachten tot gevolg.

Alles wat in je leven niet ‘goed’ verwerkt is, zal altijd om aandacht blijven vragen en zich blijven herhalen. Misschien niet meer rechtstreeks, maar in elk geval via omwegen. Emotionele triggerreacties, verhoogde prikkelbaarheid, angsten, onzekerheid, twijfels, stress en uiteindelijk een afnemende fysieke gezondheid zijn vaker dan niet het gevolg/symptoom hiervan. Je zou ze kunnen zien als de boodschappers waarmee ons lichaam ons probeert aan te geven waar nog blokkades zitten, waar we nog aan kunnen werken en wat we nog mogen verwerken om een vermogend,  gezond, vitaal en gelukkig leven te kunnen leven.

Wil je je aanmelden voor een alignmentbehandeling? Klik hier om mij te mailen of bel naar 06 136 139 66

Duur:
90 minuten

Kosten*:
€ 90,00 per sessie

Taal:
Nederlands en Engels

Locatie:
In de praktijk te Amsterdam of Haarlem.

Uitvoering:
Op een massagetafel, volledig gekleed, zonder fysieke manipulatie.

Methode:
In de alignmentbehandelingen wordt vooral gebruik gemaakt van de Life-Alignmenttechniek  en Vortextechnologie van Dr. Jeff Levin. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar www.life-alignment.com.

*  Inclusief 21% btw en mogelijk (deels) vergoed door je zorgverzekering. Voor cliënten met een klein inkomen (minima) zijn lagere tarieven bespreekbaar tot een vermindering van 2o% afhankelijk van de individuele situatie.