Alignmentbehandelingen…

Alignmentsessies zijn lichaamsgerichte herstelbehandelingen die je helpen om klachten, blokkades, trauma’s, ziektes en destructieve patronen vanuit hun oorsprong op te lossen. We werken daarbij op basis van de prioriteit die door jouw systeem via je lichaam wordt aangereikt. Deze prioriteit en de daarbij horende oorspronkelijke omstandigheid worden zeer snel en effectief opgespoord met behulp van spiertesten uit de toegepaste kinesiologie.  Door jezelf vervolgens  in de oorsprong van de betreffende blokkade te verbinden (in alignment te brengen) met je innerlijke (kracht)bron, je zelfgenezend vermogen aan te spreken en het getraumatiseerde of beschadigde celgeheugen hierbij te betrekken en op te schonen, ontstaat de mogelijkheid om ook langdurige blokkades en kwetsuren (vaak weer volledig) op te ruimen.

Klachten, blokkades, trauma’s en zelf-saboterende patronen kennen we allemaal, grote en kleine. Wij ontwikkelen – vaak uit ons onvermogen om in overweldigende situaties adequaat, evenwichtig en vanuit een sterke verbinding met onszelf om te gaan met de realiteit – talloze overlevingspatronen en copings-mechanismes om met issues en lastige situaties om te gaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ze daarmee ook oplossen. Sterker nog, vaak blijken het juist die overlevingspatronen en copings-mechanismes te zijn die ons uiteindelijk het meest in de weg zitten. Ze zetten ons als het ware in oude ervaringen en trauma’s vast met allerlei klachten, ongewenste herhalingen en verergeringen tot gevolg.

Alles wat in je leven niet ‘goed’ verwerkt is, zal altijd om aandacht blijven vragen en zich blijven herhalen. Misschien niet meer rechtstreeks, maar in elk geval via omwegen. Emotionele triggers, overdreven reacties, verhoogde prikkelbaarheid, angsten, onzekerheden, stress en uiteindelijk een afnemende fysieke gezondheid en diverse ziektebeelden zijn vaak de gevolgen/symptomen hiervan. Je zou ze kunnen zien als de boodschappers waarmee ons lichaam ons probeert aan te geven waar we nog aan kunnen werken en wat we nog mogen verwerken om een vermogend,  gezond, vitaal en gelukkig leven te kunnen leven.

Wil je je aanmelden voor een alignmentbehandeling? Klik hier om mij te mailen of bel naar 06 136 139 66