Home2018-12-11T00:02:45+00:00

Even voorstellen…

Mijn naam is Djoeke Musch en ik ben een internationaal ervaren coach, loopbaanbegeleider en alignmenttherapeut met de missie om jou te helpen om je natuurlijke evenwicht en kracht terug te vinden.

Dat doe ik door je te leren om meer in afstemming met en vanuit je eigen essentie te leven en door je te helpen de daartoe blokkerende patronen, overtuigingen, emoties, trauma’s, ziektes en eventuele andere beperkingen één voor één te transformeren.

Daarbij maak ik gebruik van ruime kennis en ervaring in verschillende coachingstechnieken, Neuroleiderschap, Systhemisch Werk, Mindfulness, EFT , ERT, Life Alignment, de Vedische-, Chinese- en Westerse natuurgeneeskunde en van mijn aangeboren vaardigheid om helder waar te nemen.

In 2006 ben ik ondernemer geworden, begonnen met mijn coachingspraktijk en het geven en ontwikkelen van (communicatie-, organisatie- en relatie) trainingen in binnen en buitenland (m.n. Zuidelijk Afrika) op een manier en vanuit een visie die bij mij past. Vanaf 2008 zijn mijn consulten en alignmentwerkzaamheden daarbij gekomen en uiteindelijk steeds meer mijn focus geworden.

Ik doe niet aan symptoombestrijding. We pakken zaken bij de bron aan.

Consulten…

In een consult krijg je meer inzicht in jouw fysieke, emotionele, mentale, en geestelijke gezondheid en vitaliteit. We nemen eventuele blokkades en ziektes onder de loep en bespreken de onderliggende oorzaken die ervoor zorgden dat je systeem uit balans is geraakt.

Het krijgen van inzicht is belangrijk, omdat jij mijns inziens als cliënt een actieve en bepalende rol hebt in je eigen herstel. Die actieve bijdrage begint bij het vergaren van inzicht en bestaat vervolgens uit het stap voor stap belopen van een meer eigen weg, het maken van nieuwe keuzes, het ontdekken en realiseren van een leefwijze, een mindset, omstandigheden en (eet)gewoonten die beter passen bij jou en je innerlijke natuur.

Soms zullen voor je herstel ook aanvullende therapeutische behandelingen of remedies noodzakelijk zijn. In het consult bespreken we wat voor jou de beste route is naar een gezonder, vitaler en gelukkiger leven en heb je alle gelegenheid om hier vragen over te stellen. Daarna zal ik je zo nodig doorverwijzen naar een specialist of gaan we samen aan de slag.

Eerste consult
Tijdens het eerste consult (intake) bespreken we jouw actuele situatie, klachten, voorgeschiedenis, leefpatronen, omgevingsfactoren en voedingsgewoontes. Daarna stel ik je energetische conditie vast met behulp van verschillende testen en biofysische metingen*. Aan de hand van deze anamnese, stellen we vervolgens samen een actie-/behandelplan op.

Vervolgconsult
Het herstellen van de fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische balans is een proces dat over het algemeen tijd vraagt. Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, zijn vervolgconsulten vaak noodzakelijk. Afhankelijk van de aard van de klachten en het gekozen behandelpad, kan dat consult na enkele weken of maanden zijn.

Wil je een consult aanvragen of heb je er vragen over? Klik hier om mij te mailen of bel naar 06 136 139 66

Duur:
90 minuten 1e consult
45 minuten vervolgconsulten

Kosten**:
€ 90,00 1e consult
€ 60,00 vervolgconsulten

Taal:
Nederlands en Engels

Uitvoering:
In mijn praktijk te Amsterdam of Haarlem. Vervolgconsulten kunnen in sommige gevallen ook via Skype plaatsvinden.

* De testen en metingen tijdens een consult geven geen medische diagnose maar wel een complementaire analyse. Ze pogen de reguliere geneeswijzen en (therapeutische) behandelingen op geen enkele wijze te vervangen. Bij medische en mentale klachten en problemen raad ik aan om eveneens een (huis)arts te raadplegen.

**  Inclusief 21% btw en mogelijk (deels) vergoed door je zorgverzekering. Voor cliënten met een klein inkomen (minima) zijn lagere tarieven bespreekbaar tot een vermindering van 25% afhankelijk van de individuele situatie.

Het leven is dynamisch en wil stromen. 

Alignmentbehandelingen…

Alignmentsessies zijn lichaamsgerichte herstelbehandelingen die je helpen om klachten, blokkades, trauma’s, ziektes en destructieve patronen vanuit hun oorsprong op te lossen. We werken daarbij op basis van de prioriteit die door jouw systeem via je lichaam wordt aangereikt. Deze prioriteit, de blokkade die het eerste los gelaten mag worden, en de daarbij horende oorspronkelijke omstandigheid worden zeer snel en effectief opgespoord met behulp van spiertesten uit de toegepaste kinesiologie en pendeltechnieken.  Door jezelf vervolgens  in de oorsprong van de betreffende blokkade te verbinden (in alignment te brengen) met je innerlijke (kracht) bron en zelfgenezend vermogen en door het getraumatiseerde of beschadigde celgeheugen hierbij te betrekken en op te schonen, ontstaat de mogelijkheid om ook langdurige blokkades en kwetsuren vaak weer volledig te herstellen.

Klachten, blokkades, trauma’s en zelf-saboterende patronen kennen we allemaal, grote en kleine. Wij ontwikkelen – vaak uit ons onvermogen om in overweldigende situaties adequaat, evenwichtig en vanuit een sterke verbinding met onszelf om te gaan met de realiteit – talloze overlevingspatronen en copings-mechanismes om met onze issues en lastige situaties om te gaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ze daarmee ook oplossen. Sterker nog, vaak blijken het juist die overlevingspatronen en copings-mechanismes te zijn die ons uiteindelijk het meest tegenwerken. Wat ooit de meest logische of haalbare reacties waren of leken te zijn om te overleven zijn later vaak de zichzelf (meestal automatisch) herhalende patronen en mechanismen geworden die ons er innerlijk aan herinneren hoe onvermogend we destijds waren en nu nog altijd lijken te zijn. Ze zetten ons er als het ware in vast, met allerlei klachten en ongewenste ervaringen tot gevolg.

Alles wat in je leven niet ‘goed’ verwerkt is, zal altijd om aandacht blijven vragen en zich blijven herhalen. Misschien niet meer rechtstreeks, maar in elk geval via omwegen. Emotionele triggers, overdreven reacties, verhoogde prikkelbaarheid, angsten, onzekerheden, stress en uiteindelijk een afnemende fysieke gezondheid en diverse ziektebeelden zijn vaak de gevolgen/symptomen hiervan. Je zou ze kunnen zien als de boodschappers waarmee ons lichaam ons probeert aan te geven waar we nog aan kunnen werken en wat we nog mogen verwerken om een vermogend,  gezond, vitaal en gelukkig leven te kunnen leven.

Wil je je aanmelden voor een alignmentbehandeling? Klik hier om mij te mailen of bel naar 06 136 139 66

Duur:
90 minuten per sessie

Kosten*:
€ 90,00 per sessie

Taal:
Nederlands en Engels

Uitvoering:
In mijn praktijk te Amsterdam of Haarlem, op een massagetafel, volledig gekleed, zonder fysieke manipulatie.

Methode:
Alignment behandelingen zijn zowel lichaamsgericht als gebaseerd op een stuk emotioneel proceswerk. Daarbij maak ik vooral gebruik van de Life-Alignmenttechniek  en Vortextechnologie van Dr. Jeff Levin. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar www.life-alignment.com.

*  Inclusief 21% btw en mogelijk (deels) vergoed door je zorgverzekering. Voor cliënten met een klein inkomen (minima) zijn lagere tarieven bespreekbaar tot een vermindering van 25% afhankelijk van de individuele situatie.

Zuiver jezelf van ballast die de stroom beperkt.

Coachingstrajecten…

Er zijn veel verschillende definities en vormen van coaching in omloop. Voor mij is coaching een zeer effectief instrument tot zelfontwikkeling. Daarmee wil ik zeggen dat ik van mening ben dat we de kennis en vaardigheden die nodig zijn om onze weg te vinden, vraagstukken op te lossen, nieuwe vaardigheden aan te leren en uitdagingen aan te gaan al in onszelf dragen. Soms hebben we alleen even een ander nodig om ons de spiegel voor te houden zodat we die wijsheid van binnen weer naar boven kunnen halen.

De vraagstukken waarvoor cliënten bij mij in coaching komen variëren. Ze kunnen grotendeels worden samengevat in de volgende 4 categorieën en combinaties daarvan:

 • herstelcoaching: waarbij het coachingstraject draait om het herstel van of beter leren omgaan met een ziekte, beperking, verlies of verandering die jou uit je evenwicht brengt of heeft gebracht. Denk aan een burnout, adhd, authisme, dyslexie, pijn, depressie, bipolariteit, hoge bloeddruk, slaapstoornissen, diabetes, hart en vaatziekten, kanker, scheidingen, sterfte, ontslag.
 • relatiecoaching: waarbij het traject kan draaien om het verbeteren van de relatie met jezelf en om het verbeteren van je relatie(s) met anderen. Denk aan thema’s als zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfzorg, zelfmotivatie, zelfsturing, grenzen stellen en nee zeggen, communicatie, sociale- en relationele vaardigheden.
 • levenspadcoaching: waarbij het taject draait om zingevingsvraagstukken, soul searching (het ontdekken van jouw purpose, jouw drijfveren, je unieke kwaliteiten en eigenschappen en de manieren waarop je deze optimaal in kunt zetten ten dienste van een groter goed) en het uitzoeken hoe jouw huidige situatie past of niet past binnen dat pad.
 • jobcoaching: waarbij het traject draait om de uitdagingen die je op dit moment in je werk ondervindt. Het loopt bijvoorbeeld niet lekker in je huidige baan, je kunt er meer uithalen dan je doet, je twijfelt over je vaardigheden, je wilt jezelf verder ontwikkelen en nieuwe competenties aanleren, de (stress)belasting is te hoog of je worstelt met de werk-privé balans.

Sommige van deze en/of andere thema’s houden je wellicht bezig: je bent op zoek naar antwoorden op specifieke vragen, hebt een behoefte om jezelf verder te ontwikkelen, wilt jezelf vaardigheden aanleren of juist eigenschappen afleren maar je komt er zelf nog niet uit of het lukt je niet om er gestructureerd mee aan de slag te gaan. Herken je dit? Wacht dan niet langer maar doe er wat aan.

Meld je nu aan voor een coachingstraject. Klik hier om mij te mailen of bel naar 06 136 139 66

Duur:
90 minuten per sessie
Tenzij anders is overeengekomen

Kosten zakelijk:
Op aanvraag

Kosten particulier*:
€ 90,00 per sessie

Taal:
Nederlands en Engels

Uitvoering:
In mijn praktijk te Amsterdam of Haarlem, via skype of (in overleg en voor een aangepast tarief) op de werklocatie.

Methode:
Mijn coachingssessies zijn heel praktisch van aard en hebben een duidelijke focus. Tijdens de eerste sessie stellen we samen een heel concreet doel vast en bepalen we welke stappen er nodig zijn om dat te bereiken. Vervolgens begeleid ik je in het zetten van die stappen. Ik geef je opdrachten en we doen allerlei verschillende oefeningen. Tussen de sessies door ga je zelf aan de slag. Tenzij anders is afgesproken vindt er na 5e sessies een korte tussenevaluatie plaats en wordt na 10 sessies het hele traject geevalueerd waarbij we samen bepalen of en hoe we doorgaan.

Naast praktisch is mijn aanpak ook holistisch. Dit betekent dat we niet alleen werken vanuit het hoofd maar dat we ook je hart, je gevoelens, je ziel en je lijf mee zullen nemen in het proces.

*  Inclusief 21% btw. Voor cliënten met een klein inkomen (minima) zijn lagere tarieven bespreekbaar tot een vermindering van 25% afhankelijk van de individuele situatie.

Creëer een leven dat mooier is dan je durft te dromen.

Loopbaanbegeleiding…

Loopbaanbegeleiding is een traject voor mensen met behoefte aan een koersbepaling of koerswijziging op hun werk of in hun carrière.

Of het nu gaat om een outplacement-, reïntegratie- of developmenttrajact, het doel van loopbaanbegeleiding is dat jij leert om je eigen loopbaan te analyseren, in te richten en te sturen naar jouw wensen en behoefen uitgaande van jouw talenten, jouw cappaciteiten en jouw beperkingen.

Het is vaak al een hele kunst om te weten wie je zelf bent, wat jij wilt, nodig hebt en belangrijk vindt om lekker in je vel te zitten en te blijven in je privé-leven. Het is eveneens voor velen een hele uitdaging om optimaal te functioneren en presteren binnen hun huidige baan en werkomgeving. Maar hoe breng je jezelf nou naar een ander, hoger, nog meer geïntergreerd plan? Hoe zorg jij ervoor dat jij die baan vindt of die werkomgeving creëert die voor jou helemaal passend en op het lijf geschreven is? Hoe zien die ideale baan en werkomgeving er voor jou uit, nu en later? En wat is er voor nodig om dat te bereiken?

In een loopbaantraject stellen we samen een wenselijk en haalbaar loopbaanplan op wat ervoor zorgt dat:

 • je plezier hebt en blijft hebben in hetgeen je doet.
 • je jezelf blijft inspireren en ontwikkelen.
 • je weet wat je uiteindelijk het allerliefst wilt bereiken.
 • je de stappen en sprongen daar naartoe haalbaar houdt en waagt.
 • je de vaardigheden ontwikkelt die ervoor nodig zijn om je doel te bereiken.
 • je het netwerk, de mogelijkheden en de kansen creëert om je plan te realiseren.
 • je je eigen koers niet alleen zelf bepaalt maar ook stuurt en vaart.
 • jouw ultieme, passende en voldoening gevende droomcarrière geen droom blijft maar waar wordt.

Kun jij daar wel wat hulp bij gebruiken en/of wil je graag meer over mijn loopbaanbegeleiding weten? Klik hier om mij te mailen of bel naar 06 136 139 66

Duur: 
Afhankelijk van het traject

Kosten:
Op aanvraag

Taal:
Nederlands en Engels

Uitvoering:
In mijn praktijk te Amsterdam of Haarlem, via skype of op de werklocatie.

Methode:
Varieert per situatie. Bij loopbaanbegeleiding kunnen verschillende instrumenten worden ingezet. Denk aan assessements, systhemische constellaties, alignmentsessies, feedbackanalyses, c.v.-checks, een serie coachingsgesprekken,  ondersteuning ‘on the job’, ed.

Over het algemeen beginnen we samen met het vastsellen van een concreet doel voor het loopbaantraject. Op basis daarvan maken we een plan en bepalen we welke instrumenten  er worden ingezet om dat plan te realiseren.

Ervaringen van cliënten:

Ik ben een heel rationeel en pragmatisch man en niet echt een gevoelsmens. Dat zal niet veranderen. Maar de sessies met Djoeke hebben me wel geleerd dat het ook belangrijk is om te voelen en om te leren luisteren naar mijn gevoelens. De enorme pijn in mijn buik was daar de aanleiding toe. Die werd steeds erger. Artsen konden niks vinden en pijnstillers hielpen niet meer. Zo kwam ik bij Djoeke terecht. Er bleken veel emoties in mijn buik vast te zitten. Die ben ik gaan verwerken. Daarna is de pijn volledig verdwenen.

John, Jurist

Mijn angsten, spanningen en hoofdpijn zijn sterk afgenomen en het gevoel van “niet goed in elkaar zitten” is weg.

Marian, Muzikante en zangdocente

Ik kan het zelf nog haast niet geloven maar ik heb het echt gedaan. Ik ben een ondernemer geworden! Al lang koesterde ik de wens om voor mezelf te gaan beginnen maar angsten en twijfels hielden mij steeds weer tegen. Samen met Djoeke heb ik gewerkt aan die angsten en de overtuigingen en ervaringen die hier achter zaten. Toen was de stap opeens heel makkelijk en heb ik hem ook snel gezet. Nu begeleidt Djoeke mij bij de opbouw van mijn onderneming. Ik vind het nog steeds best spannend maar ook echt te gek.

Bart, Ondernemer

Djoeke heeft me geholpen om mezelf weer terug te vinden. En dat was best even zoeken want ik was mezelf eigenlijk al heel lang kwijt. Toen ik voor het eerst bij haar kwam zat ik midden in een burnout. Ik was moe, leeg, uitgeput en depressief. Door het werken met Djoeke heb ik niet alleen mezelf terug gevonden maar ook echt weer zin en plezier in mijn leven gekregen. Ik geniet weer en dat was lang geleden.

Evelien, Leerkracht

Eindelijk ben ik van die onrust en chaos in mijn kop af. Ik kan je niet genoeg bedanken daarvoor. Die paar sessies met jou hebben ervoor gezorgd dat ik de prikkels en onrust nu zelf onder controle heb gekregen en dat ik al een paar maanden geen Ritalin meer nodig heb. Wat een verademing.

Marc, Manager

De behandeling heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het onbestendige gevoel in mijn lichaam is verdwenen, waardoor ik volledig kan ‘zijn’, in vertrouwen, in veiligheid en in vrijheid.

Jeannette, Therapeute

Meld je nu aan:

Contactformulier…

Aanmelden voor een sessie of meer informatie aanvragen is mogelijk via onderstaand contactformulier of via WhatsApp op nummer 06-13613966.
Je ontvangt dan binnen 48 uur een reactie. Mocht dit niet het geval zijn, probeer het dan alsjeblieft nogmaals. Er zijn helaas af en toe wat storingen op de server geweest waardoor niet alle aanvragen goed zijn doorgekomen. Mijn excuses daarvoor.

Op het formulier zijn velden met een * verplicht om in te vullen.

Je kunt me natuurlijk ook bellen op 06-13613966. Omdat ik sessies geef ben ik alleen niet altijd in de gelegenheid om direct mijn telefoon op te nemen.